مدارک لازم جهت مراجعه به صرافی

داشتن شماره شبا ارزی نزد بانک ملی الزامیست
    (راهنمای افتتاح حساب ارزی)

اصل کارت ملی جدید

کارت بانکی به نام خریدار (دریافت کننده خدمات)

توجه

از آخرین تاریخ دریافت خدمات میبایست 365 روز گذشته باشد.

سقف ارز قابل دریافت 2000 واحد می‌باشد.
درخواست شما با موفقیت ثبت شد
انتخاب ساعت برای

درخواست شما با موفقیت ثبت شد